mmgk-04

sebelum>>| awal>>| lanjut>>

Iklan

Laman: 1 2 3 4

Telah Terbit on 20/03/2011 at 21:45  Comments (177)  

The URI to TrackBack this entry is: https://cersilindonesia.wordpress.com/mmgk-04/trackback/

RSS feed for comments on this post.

177 KomentarTinggalkan komentar

 1. Sugeng dalu,
  ndisiki Ki Menggung,
  muga2 ora kulawat.

  • Ooooo, jebulnya,
   Ki Menggung YP isih nyapu pelataran,
   Ki Menggung KY isih nata gandhok,
   Ki Rangga Anatram isih nggelar klasa neng pendapa.

   Lha Ki Gundul karo Ki Atrakdj neng endi….???

   • lagi nyegat mBak jamu.

    • Sugeng Enjing Ki GEmbleh..
     Klosone samput dilempit malih..

     • Ki Gundul kalian kulo dolanan…dakon !

     • nomer sidji,

      ning mburine
      ki Atrakdj…

 2. Sugeng dalu Ki Panembahan,
  punapa badhe maringi bonus malem senenan…?

 3. Ono Simbok, ono sarapan, …..
  Ono Gandok, ono arep2an, …..
  Sugeng dalu Ki Panembahan soho sanak sederek sedoyo!
  Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih.

  • Menyapa Ki Trupod di pagi dini hari…
   Sholat ndalu sinambi mbuka padhepokan GS, Ki..?

 4. selamat malam, tulut antli

 5. Halaman tiga basanya berisi petunjuk ngundhuh rontal … tapi sekarang baru berisi sambutan tamu.

  Sugeng nDalu Ki/Nyi?Ni sanak?

  • Sugeng Enjang Ki Wid, sampun rajin ngerondha rontal..

   • Sugeng Enjang Ki Wid, di Menggung AM, sampun rajin ngerondha-rondh*….

   • Sugeng Enjang Ki Wid, ampun rajin ngerondha rondho..

 6. Wilujêng énjang

 7. Kiranya bakalalan ada serangan fajar ternyata eh ternyata…tetep sabar menanti…

 8. Bar wungon : liv-sdland, Chelsea-ManCity, MotoGP

  • melek-an ya ki,…diKANCAni nini-ne…??

   • He..?…mosok Ki Pandan dikancani sing wis Ninen2…

    • Hah yang bener?????

 9. Selamat pagi Ki Ismoyo, para bebahu, para sesepuh serta para kadhang semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebugaran Oleh NYA. Hari senin wayahna nyangkul,.. Selamat Beribadah dalam karya, semoga Barokah Amiin.

  Salaam

  • sugeng enjing
   selamat pagi

   sugeng ngayahi jejibahan

   • Sugeng senenan…

    • Kénging punåpå kok disênèni Ki

     • nyai-ne pengen “embuh”
      ra diTURUTi…

     • Kiai-ne pengen “embah” ra diTURUTi…

     • pengin “imbuh” …

     • Iki ya dudu gaya bahasane pandan.

     • Amargi ..minggonan-e kedangon..hikss

     • Kira-kira Ki Pandanalas mudhêng nggak ya dengan: nyai-ne pengen “embuh”
      ra diTURUTi…; Kiai-ne pengen “embah” ra diTURUTi…….

     • Nek mudheng-e mungkin mudheng Ki..tapi mungkin mboten donk…

     • Nek mudh
      eng
      e…

      mung
      kin mudh
      eng
      Ki..

      tapi mung
      kin mbot
      en don-
      donk

     • dondonk

      opo

      salak

     • d
      u
      k
      u

      c
      i
      l
      i
      k

      c
      i
      l
      i
      k

     • Nek cilik kuwi dukune panjenengan…..

     • d
      h
      u
      w
      e
      k
      e

      k
      i

      W
      i
      e
      k

      k
      i

     • kulo mboten mudheng doank

 10. Selamat pagi
  Whalah sudah rontal keempat tho .. telat, lama tidak nengok padepokan

 11. Sugeng enjing Ki Is….
  nderek seba wonten gandhok, angentosi wanci wedaran.
  sembah sungkem pun cantri kaaturaken dumateng panjenenganipun Ki Ismoyo… (tok…tok…tok…kethoprak made on)

 12. selamat pagi absen hadir , bubar hormat bendera

  • Bar bubar hormat bendera..
   anti bubur ayam…

   • ..eh..antri dink….

   • Kapan Ki KY tindak Bekasi, …. ada yang mau mantu lho, akhir bulan ini!

    • ..O…wah ulemannya ditunggu Ki….

    • Sanes kulo Ki ingkang bade mantu, ning kangmas kulo, Kiai Wijang, saking Padepokan Talang Tambun, bade ndaupaken putrinipun pikantuk Mahisa Murti.

     • ..O..Ki Djojosm njihh…wah sik payu ra njihh nek ndaftar dadi Anoman….eh..Sinoman !

    • kulo nitip…nitip dipek mantu

     • Di “nggo” mantu purun Ki….

     • Napa badhe mbantu dados among tamu Ki?
      Mangke seragam-ipun kulo kintun.

     • ..O..dinten nopo Ki….

 13. SELAMAT PAGI kadang GAGAK SETA,
  cantrik HADIR….H-A-D-I-R

  nguber ki Menggung Kartojd lali
  belom permisi,

  PAGI ki Menggung, muuuuaaaccchh

  • ha-ha-ha-haaaa…..100% berGOJEG

   • He..he..hee…sik isuk Yu Prami koq wis…..ngajak gojeg..

    Yo wis..muuuaacchh juga..xixixi

   • Mosok tukang ojeg wedok Ki, ….. wah enakan dadi penumpangnya dong?

   • Yu Prami n Yu Karti mulai bergojek..
    biasa, nunggu jualannya laku….
    tapi kayaknya dah ada pembelinya tuch…
    Ki TruPod, langganan setia…
    xixixi….

    • Hallo Miss Nona…bukan sedang berngojek Non…tapi sedang bersolek..xixixi

     • Hallo Miss Nona…bukan sedang bersolek Non…tapi sedang berColek..pipipi

 14. Nuwun sewu Ki Ageng Ismoyo, nderek absen, biar dianggep cantrik !

  • Panjenengan ora pantes dadi Cantrik, …… koyo Ki Pandanalas juga gak pantes. Dilihat dari namanya pantesnya dadi wong alasan.

   • Mekaten njih, namung sakmeniko alas sampun telas Ki ? dados cantrik mboten dipun tampi, kontrakan sampun telas …

   • Walah, ….. alasan maning!
    Sugeng siang Ki Joko,….. panjenengan kok asmonipun sami kalih Ki Pandanalas, nopo taksih wonten gandeng cenengipun?

    • Kadosipun mboten Ki, lah menawi Ki Pandan rak trahing kesumo rembesing madu wijiling andono warih, nek kulo, namung turune lare angon …

     • we lah..ki JokoWono…
      kulo namung among manuk2 kebon jagong

      syukur2 ono mentrik nyasar…dak emong sisan

     • La njih monggo Ki Pandan, dipun sekecaaken anggenipun momong mentrik

     • sayange dereng wonten mentrik sing nyasar ki…

 15. Haduuu, ……. baru 46 komen nih, ….. masih kurang okeh yo?

  • Assalamu’alaikum, yo wis tak tambahi yo….
   mau berapa…???

   • 3x ni Nona,

    pagi minta 1x….siang nambah 1x
    malam sampe pagi 1x.

    hiiks,

    • Hikss…seperti minum obat !

   • Wilujêng siyang

    miss nona, mau nggabung ikutan, nih lagi ngawal Ki Bayuaji and his kamerads ke d’L**it mBogor, acara kangen-kangenan menikmati nasi jambal mBogor. khabarnya eunak tenan.

    Apa khabar miss?

  • Wa’alaikumsalam wr wb.
   Kabare apik Miss Nona. Kepriben apa mBogor isih udan?
   Mbok kulo dimasakaken Tauge mBogornya nggih!

   • Kulo melu nyicipi nggih..
    bogor sebelah pundi niki..ojo2 baranang siang..

    • iyo, neng ngarepe ngesti swalayan Ki…

  • Mangga kulo genapi Ki

 16. komen maneh ben ndang akeh komen-e trus ndang wedaran

 17. sugeng siang…

  • mangga Ki…kaaturan pinarak…saking pundi nggih..?

   • king mBanyuwangi ki sanak..kula sowan badhe mendhet rontal…punapa sampun dipun wedar ta Ki..?

   • hadu…Ki mbok menawi dereng..

    • inggih ki sing sabar ta…mengke yen sampun wancinupun rak ya ndang diwedar..

     • He..he..heee..Ki Samy ndalang….

  • Ki Samy, Samiem, Suro Dupak,….embuh apa maneh…..he he he

   walau ganti seribu nama…..jika tidak ganti/lain e-mail yang tetep ketahuan, wong “AVATAR” nya serupa…hiks.

   • ha-ha-haaa…selamat SORE ki samiem,

 18. babo..babo…ingsun sing tekaaaaa…arep nggoleti rontal wis sedina ora maca rontal…hrrrrrrrrr

  • mangga…sing sareh ta Ki sanak…

   • HRRRRRRRR…………!!!

   • babo..babo…ingsun sing tekaaaaa…arep nggoleti padmi… wis sedina ora mangan padmi…hrrrrrrrrr

    • ***mie goreng, Ki Pandan??

     • Sugeng siang sedaya, nambahin jumlah pengunjung

     • weladalah ana mentrik uayuuu mbanget Ki, pengen di-add karo Ki PA jarene.

    • Iki dudu gaya bahasane pandan.

     • duh esemmu nduk…gawe atiku kepontal2…

 19. Selamat siang..
  Padhepokan rame banget..
  Cantrik mentrik pating kemliwer..

  • he-eh….sedINA iki kulo nguyu ke-pingkel2

 20. Ana cantrik cilik nyanyi ngene:
  Indonesia tanah air ku
  tanah beli, air juga beli
  Indonesia terbagi-bagi
  ada indomie, ada indomelek
  ada indosemen, ada indomobil
  nesia-nya dimana?
  Dibuang ke kali
  nyangkutnya dimana?
  Nyangkut dicendana.

  • diSIMPEN siapa…?? lupa bin LALI
   AMnesia kali,

 21. kan enak kalau ada
  sebelum>>| awal>>| lanjut>>

  hi hi 😛

  • Yaaah akhirnya saya aikut petunjuk Nyi Dewi.

   Tapipun jika ke hal mmgk-05 masih belum ada kriteria…….hi hi hi.

   • sebelum>>sekarang>>lanjut>>lebih lanjut..

 22. sugeng siang poro kadang sedoyo

 23. Habis hujan pas waktu ashar tiba, muantap tenan. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebugaran ..hhh .. hhh .. hhh ( ngos ngosan habis jalan cepat ).

  Salaam.

 24. Ai faineli faun de lev of e laif taim…
  e lev tu les mai hol laif thruuu…
  ai faineli faun de lev of e laif taim..
  forever in mai hart…
  ai faineli faun de lev of e laif taim…
  (faiyehaus)

  tenang…iki dudu gaya bahasane padmi.

  • Sugeng rawun..Bu Guru….

   • Rawuh !…koq rawon..

    • ..O..njih rawuh Bu..monggo menyanyi malih…

     • Ki Karto bisane gugup sih ki? Kaya durung tau weruh eseme Padmi bae, nganti ngetike klera-kleru…

     • ..O..mungkin wedi distrap Yang…eh..Bu..

    • Niku bahasane fairhaus, Ni..??

     • Kasinggihan ki, faiyehaus.. seratus untuk Ki Tumenggung

     • Rumiyin termasuk lagu paporit..Mboten saget omong f..

     • OOO berarti Paiyehaus ki

     • Tadinya saya kira bu guru sedang nulis bahasa prancis, eh jebulene lagi memastiken “bukan bahasanya Ken Padmi”.
      Mangga Ki PA njenengan sing langkung paham gaya bahasa bu guru.

     • Ngaturaken sugeng sonten, Yang!

     • Yang….sugeng sonten..

     • Yang .. ini aku
      kekasihmu yang dahulu
      Yang…ini aku
      janganlah engkau ragu…

      Yang…sayank

 25. Sugeng sore, menjelang malam..

  Semakin diamati, semakin sakti poro cantrik..
  Banyak yang bisa mencolo rupo, lan kembar ngedap-edapi..

 26. Sebentar lagi bakalan ada yang komen: Aku ki gmun lho! Kok tumben padmi gelem komen saut-sautan. Aja-aja gek…

  • Ah, ….. itu khan perasaan Dik Padmi baen!

   • Ngaturaken sugeng sonten, eYang…!!

 27. mmgk-04

  Selamat Malam…..Ki/Nyi/Ni Sanak 🙂

  Ba’da Isya……nggih.

  Berhubung s.d Jam 17.04 WIB jumlah komen sudah 111, maka wedaran akan dimajukan menjadi sebelum Maghrib.

  Halaman: 1 2 3

  Ck ck ck, ……. tak mblasyuuu, ….. wedi didukani Ki Panembahan jeee, ……..

  • Waduh halaman 123 ?? Lama banget..

  • Sudah 128 malah Ki!

 28. 114

 29. 115

 30. 5 menit lagi

  • 1 menit 13 detik lagiiii.
   Sabar menanti!.
   Dulu dikampungku ada warung makan namanya “Sabar Menanti”

   • He..?!..Ki TruPOd…didepan saya sekarang malah ada truk tulisanya “Sabar menanti..jandamu”..xixixi

    • He…?! Ki Atrakdj disamping saya sekarang malah ada BIS tulisanya :

     “Sabar abang pasti datang padamu”

     • Lho..kalo bis biasanya :
      “Jauh dekat..abang sabar menanti”..gitu !

    • Hati2 Ki Antrax, ….. kalo sedang nyetir mobil jangan meleng, …. nanti kesenggol gelung!

     • Paling sebel, sabar mengantri..

     • Paling seneng, sabar diantri..xixixi

  • 5 menit lagi..ah..ah
   5 menit lagi dia mau datang menjemputku
   Rambutku belum dikuncir…dst..dst..

   • Wach lah isya’e jam pinten teng mriku Ki 😀

 31. SELAMAT SORE kadang GSETA,

  cantrik HADIR ki, seharian diPOPO
  kiBUYUT Tayaka,

  • SELAMAT SORE kadang GSETA,

   cantrik HADIR ki, seharian ngumbahiPOPOK
   kiBUYUT Tayaka,

 32. Aididiiiiiih
  Sibuk boyongan…sampai ketinggalan…..mirang..miring..
  Sugeng sonten sedaya mawon?

  KIJING MIRING
  Monggo monggo mas miring…

  Ayo mas ayo mas ayo mas
  Kijing miring kijing kijing miring
  Mangan gereh entek limo
  yen wong soleh mlebu suargo
  Ayo mas ayo mas ayo
  Truk gandeng kanggo momot tebu
  Yen ora dijembeng ora biso mlebu
  Ayo mas ayo mas piye piye.iki piye.
  Tuku arit menyang ngawi
  Yen ora dijepit ora muni
  Ayo ayo mas kijing kijing miring
  Ayo mas kok penak miring
  Tanjung perak kok ono pedhute
  Kok kroso penak emoh ndudute
  Ayo ayo mas kijing miring
  Tuku ciu sak botole
  Sing moco turu ketok clonone
  Jam papat punjul limo
  Yen wonten lepat nyuwun ngapuro

 33. Matur Nuwun ….
  i – nipun…..

  • Matur Nuwun ….
   i – nipun…..

 34. S̶e̶r̶a̶n̶g̶a̶ ̶f̶a̶j̶a̶r̶
  ̶S̶e̶r̶a̶n̶g̶a̶n̶ ̶S̶e̶n̶j̶a̶
  Serangan Malam

 35. matur nuwun

  • HADU….pak modine mana ki,

   sumbang saran sitik ki Panembahan, kalo diBUAT
   seperti ini gimana njih….!!!

   <>….he3x ngapunten

   • lho kok mboten mechunggul :

    <>

    ini yang cantrik maksud ki…

   • coba tak tulis meneh aah :

    <>

    ini yang cantrik maksud ki…

   • hore…belom muncul juga :

    coba tak tulis meneh aah :

    <>

    ini yang cantrik maksud ki…

   • coba tak tulis meneh sampe muncul :

    <<>>

    ini yang cantrik maksud ki…

   • he-he20x, coba tak tulis meneh :

    ini yang cantrik maksud ki…

    • ampuuuun, bu GURU tuloooong…!!!
     lha koment cantrik diGONDOL eYANG
     gembleh.

    • iki to ki, mangsudne :

     .<>.

     sama toh pada ilange…he3x

 36. bang wetan cuaca grimis, cantrik arep ngidung
  nunggu sesepuh pinisepuh singgah padepokan…

  walang kekek walange kadung
  eYANG ngguyu nggekek kaki kesandung…

  walang kekek walange kadung
  eYANG pengen menek manuk ora gelem manggung…

  • walang kekek walange kadung
   kroso penak eYANG ora gelem mudhun…

   walang kekek walange kadung
   untune eYANG entek ora iso mangan jagung…

   matur nuwun ki Panembahan GS, rontal sampun
   cantrik buntel SARoeng,….sugeng DALU

   • walang kekek walange kadung
    arepe mandhek kok isih tanggung

    matur nuwun Ki Panembahan GS,
    rontal sampun mlebet karoeng
    ………sugeng DALU

 37. Hadu….
  oleh girik 141
  gak apa apa wis, malah langsung ngunduh i-nipun.
  Matur suwun Ki Is, nambahi celengan (rontal).

  ngapunten, kulo mboten nderek ronda nggih.
  leyehen rumiyin, mangke dalu wungu (mbasakke awake dewe iku apa ta, tangi kok ngoko, wungu kok ke kedukuren, he he .. embuhlah) kedah nggarap PR.

  nuwun

  • walah…
   malah kesrobot Ki Menggung, oleh girik 142.
   ndik kene disiyo-siyo aku
   hiks… (karo mbrebes mili)
   nggih pun kulo pamit

   • halah….paduNE pak SATPAM ono janji
    karo ronda sebelah njih,

    ndherekaken “pak nDAN”…mangke dalu
    mpun LALI mampir meliki,

    hiks, meliki basa mana ya…embuhlah

    • Hadu ….
     nGGer Satpam ethok-ethok tidak punya “The Sroboth Immunity.”
     Wah jan …. melok-melok mbelink!

   • fatsal pemboekaan oendang-oendang
    keradjaan Madjapahit berboenji :

    “Bahwasanja para Menggoeng mempunjai hak
    oentoek menjerobot masoek gandhok,
    Ki Adjar pak Satpam tidak boleh frotes
    apalagi sampai mbrebes mili”

    • nah, kula nggih disrobot je….!!!

     • hiiiiks, sanes kulo eYANG

      sugeng DALU eyang Gembleh
      isih russO tetep russO…

      kalo eYANG TRUNO napa njih
      isih kuat ngemil jaGUNG…

 38. hadir langsung ngunduh matur tengqiyu Ki Is.

 39. Ngunduh langsung hadirrrrrrrrrrrrrr
  Matur langsung suwun!

  • PECEL ki Menggung WIDURA….adem2 cucok puooll

   pesen sing pedes napa PEDAaas ki,

   • Adhem-2 koyo ngene sing cocok, nJih puedess puolll. Krupuk puline sing renyah …. Empale sing empoekkk

    • biasane remen empal sing ATOS,
     lha sakniki kok milih emPUK…

    • sing paling enak puolll, pecEL
     Ki Menggung senengane, ndhusEL
     ngoyak Ken Padmi nganti kesEL
     Ki Pandanalas sampek muangkEL
     alon2 mawon, mangke rak kecekEL

     • Yen wis dicekEL
      cekelane cemekEL
      nganti kemecEL
      asal ra ngedumEL

     • pak GURU teko ki Pandan
      tuambah jengkel…

      arep ndhusel kok yo angel
      temen…

 40. asikkkk trims rontalnya

 41. sugeng DALU ki Panembahan GSeta, Eyang gembleh

  nuwun sewu cantrik permisi mau melanjutkan BACA
  rontal anyar….sugeng PIKET Eyang Gembleh.

 42. Lho…
  kok sepi, pada kemana ya.
  balik lagi ah…

 43. telima kasih

 44. Ikutan sepi, pada kemana ya.
  balik lagi ah…

 45. Meskipun sabar menanti, apapun yang ditunggu, tapi pada ujungnya adalah pasti.

  Matur nuwun, yang pasti pasti saja lha yauw….. hehehehe

 46. hangaturaken panuwun … rontal sampun kaundhuh kanthi suksessss

 47. Nuwun sewu para kadang cantrik, rontal mboten kepanggih, nyuwun seserepan !

 48. Ngunduh rapelan, nuwuuuun

 49. Saking serakahe jilid 4 durung njupuk wis nyaut jilid 5.

  Jan ora nduwe isin tenan aku kuwi.
  Sepindah malih nuwun Ki Ismoyo.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: