BdBK-22

.

Iklan

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 07/03/2010 at 12:57  Comments (86)  

86 KomentarTinggalkan komentar

 1. nderek ngantri

  • Wah dhisik dhewe cantrik anyaran iki…jeneng-e Asmoro Jiwo…kok endah temen, yen cinondro…piye yo?
   tapi mburine kok nlesep keris Sigar Penjalin yo…Ojo…Ojo Mateg Aji Pangimunan…Duko? Mboten Pareng….

   • lah rak sampun dipun polosoro tho ki..
    kulo cantrik anyaran …anyar roso, anyar rogo, anyar jiwo, anyar asmo…sampun tinabuh titiwancinipun…membowarnanipun jalmo Pamomong Asmoro Jiwo…

    parenk

    • Sugeng tepang Ki Cantrik Asmoro ndono….

     • Sanes Asmorondono ki, Asmoro Jiwo…sing Baud Nembang Dandang Gulo Sinambi Mlandong Wonten Alas Mentaok…Niku Riyen…Sak Meniko Mlandong Asmoro, ee..Jiwo…Dadi Wedi Aku….He…HE…Ndelik Sik

     • NOMER SIDJI …..

   • Nomer Loro !!

  • Sugeng rawuh Ki Asmoro Jiwo,

   Monggo pinarak, suguhan sakwontenipun, wedang jahe, telo godok mawi gulo klopo….jenang alot dereng pun damel…monggo, he he he.

   • Wonten ugi Bakaran Jagung-ipun…Es Kopyor Ugi Bebek Iwen Bakar…? mesti jenak-e heee… Duko? Mboten Parenk

  • ABSEN >>

 2. Langsung nempel di belakang Ki/Nyi Asmoro Jiwo…

  • monggo ki….donloder enggal nderek ngantri…nyuwun sewu sampun teng ngajengan..

   nyuwun infonipun, teng pelangisingosari koq dicekal njih…teng mriki lancar mawon

   • Mbok menawi dereng dikenal.. utawi salah ketik email/username?

  • Oooh panjenengan sanes cantrik padepokan, nanging cantrik Asromo Jiwo nopo nggih.
   Lha monggo lenggah ingkang sekeco, kulo tepangaken kalih bebahu mriki rumiyin.

   • Matur Suwun Ki Truno Podang…nderek tetepangan dumatheng poro kadang dalah bebahurekso

    • Punopo Saged Ngampil Sigar Penjalin-nipun, Tinimbang wis ra kanggo malih lho…

 3. no.1 ….
  sebelum ada yang klaim.!!!

 4. Nah lho Ambarwati ketangkep Ki Pandanalas.

  • Ki Podang sampun kulo email lho daftar hadir ingkang dipun kersakaken, komplit…

   • Ki Dono mbok kulo ..nderek diemailke Ki….
    wonten kartojudo@yahoo.com…..Matur nuwun.

    • Monggo, Panah Sanderanipun Sampun kulo Jemparingaken…

     • Matur nuwun..Sugeng sonten !

 5. Matur Suwun Ki Truno Podang…nderek tetepangan dumatheng poro kadang dalah bebahurekso

  • Ao Cantrik Anyaran…Kinyis2, opo nganggo Wedak Pupur Yo…

 6. Waktu nginceng ono FB, Gambare BDBK-22, Buntal Lagi Ngopo? opo Nyi Mas Sontrang sing dhitempeli Glathi…

 7. Koyo isih ono sing kurang…Sagar Penjalin urung Ono…

  • Adatipun menawi dinten Ahad Piyambakipun tindakan sakperlu nGelesi manten Ki.

  • Ki Panembahan Donoloyo, ….. apa kabar telik sandi sekang wewengkon Bekasi wis gutul padepokane rika?

   • Nyuwun Sewu Banyumasan kulo dhereng lancar…Ki
    Gutul Padepokane rika? punopo arti-ne = Datang kerumah kamu? nyuwun pencerahan…

    • sudah sampai padepokan anda apa belum ?… utawi
     menopo sampun dumugi padepokan panjenengan ?
     he he he kira-kira demikian Ki Panembahan….

     • Yen Makaten Artinipun, Dhereng Ki Truno Podang…Telik Sandi Wewengkon Bekasi dhereng Gutul Padepokane Inyong…
      Yen to Titiwancinipun kulo bade marak wonten wismo panjenengan…
      Supados Rinaket-e Sesrawungan…
      Nuwun…

     • Yen Makaten Artinipun, Dhereng Ki Truno Podang…Telik Sandi Wewengkon Bekasi dhereng Gutul Padepokane Inyong…
      Yen to Titiwancinipun kulo bade marak wonten wismo panjenengan…
      Supados Rinaket-e Sesrawungan…
      Nuwun…
      Diralat :
      Menawi mekaten jlentrehanipun, dhereng Ki Truno Podang, telik sandi saking Bekasi dereng dumugi padepokan kulo. Menawi sampun dumugi titiwancinipun kulo bade sowan dateng dalem panjenengan kangge ngraketaken sesrawungan.
      Nuwun.
      Atau kalo mau ngoko :
      Angger kaya kuwe jawabanku : Durung, telik sandi sekang Bekasi durung gutul nggone inyong. Ya wis mengko angger ana wektu nyong tek dolan nggone rika nggo ngraketaken sesrawungan.
      Kaya kuwe mbok Ki Mukidi?

     • wakakakak…..iya sing bener ya kaya kuwe, nek ki donoloyo arep dolan nggone ki truno aja kelalen di suguhi mendoan ya ki…mesti ki donoloyo betah

     • Kasingihan, Sumangke kulo badhe sowan merGuru Banyumasan wonten Pangenanipun Kyai Truno Podong…
      Ugi Nyobi Tempe Mendoan ingkang kumebul sing marak-e Ngiler-e Lathi.

     • dadi pengin meguru boso mbanyumasan

  • Ki Donoloyo, Ki Pandanalas,

   anggere garep merguru atawa sinau basa banyumasan mestine kudu ana syarate :

   1. Nyantrik disik pirang dina.
   2. nggawa gedang raja setandan.
   3. kembang setaman telung tum/pincuk.

   Napa kados ngaten Ki Truno lan Ki Mukidi…he hehe

   mbokan dadi tambah bingung kaki Panembahan Donoloyo…hiks.

   • syarate mpun jangkep lho ki
    1. lah kula mpun nyantrik kawit 2008
    2. gedang rojo sak-tandan-e
    3. kembang setaman…sing niki ancene dereng gadhah….

   • ari repot kaya kuwe, nyong tuli bebeh.
    lha batire si pada maring ngendi ?
    ndeyan lagi pada nggoleti sing dodol gecot.

   • Panembahan,Ki Truno ;
    Syarat Ingkang Nomer Setunggal, Meniko Saged…
    Ingkang Nomer Kalih Meniko Radi Awrat, Amergi Sampun Telas Dhipun Tedo Ingon2 Oceh-ocehan kulo (Tilang,Jalak,Po…)
    Ingkang Nomer Tigo menopo saged dhi-Linthu ngange Tempe Mendoan…Hick
    Duko? mboten Pareng

 8. Hadir, nuweni padepokan …….

 9. wew arema lom jadi yeee gandok edit singo edan

  he ku mo tanya mas RARA tu karya sh mihardja jugo yeee

  he he he….Nyi Dewi Kang Zusi,
  yang pasti bukan karangan Jaja S Mihardja.

 10. minta ijin untuk meng-copy uraian tentang trik-triknya mengelola dokumen.

  saya urun rembug:
  dalam memilih perangkat scan, apapun mereknya disarankan yang memiliki kemampuan nyecan film. pada merek tertentu ada tambahannya huruf “f” pada nomor seri/tipenya.

  • Matur nuwun urun rembuhnya Ki Sukasrana,

   perangkat scane yang diutamakan sih HP Online, tapi saya kira perangkat scane apapun bisa.

   saya sendiri menggunakan scaner murahan, tri in one lagi, canon mp 145/160, ya printer, ya photocopy, ya scaner, hasilnya seperti Ki Sanak lihat,pada cersil yang sudah dibaca.

 11. Sugeng enjang poro Kadang.
  Sugeng enjang Ki Is. matur nuwun paringipun pengetan.

 12. selamat pagi sedulur…..hadir ki…

  • o..o…kakang ka**t pripun kabare wewengkon Kilen…

   • kabare sae ki….matur nuwun, wis dolan ke tempat ki truno belum ki? aja kelalen njaluk mendoan……

    • kulo sampun saged manebak2 bledehane

     ki Mukidi ugi rawuh wonten pasowanan tlatah Bekasi njih ki…?

     *nenggo testimoni kakang Donoloyo*

     • nggih ki pandan, kulo nggih tumut hadir teng bekasi.

    • He he he he, Ki Pandan pancen nduwe Aji Sapto Pandulu. Sememang betul sekali, Ki Mukidi hadir di Padepokan Banuaji. Kalo ngeliat di foto yang mirip Swandaru Geni ya itulah Ki Mukidi.

     • ngestoaken ki…
      testimoni panjenengan njih dhalem antu2

     • Ki Mukidi lah jajal ngacung, …… didangu karo Ki Pandanalas, …….. jajal semaur dewek!

 13. Lama tidak sowan di padepokan ki Is…. ternyata, setok kitab bejibun…. matur nuwun Ki.. nembe dipun unduh

  Dan ternyata, di samping kitab yang disebar, ular2 dari Ki Is cukup membuka mata dan hati :). matur nuwun sanget…..

  • Sugeng rawuh Ki si_tolE,

   momggo pinarak….dipun sekecaaken lan sugujan sakwontenipun…he he he.

 14. matur suwun..sampun kulo gembol tur primpen sanget….hiksss

  • Ki Panembahan Donoloyo siki wis ora bisa dilomboni nganggo panah sendaren palsu.

   • Wis akeh olehe nyerap ngelmu Ki Truno,

    saya dangu tambah wasis, he he he.

 15. On 8 Maret 2010 at 14:52 pandanalas Said:

  syarate mpun jangkep lho ki
  1. lah kula mpun nyantrik kawit 2008
  2. gedang rojo sak-tandan-e
  3. kembang setaman…sing niki ancene dereng gadhah….

  Syarat No. 4. Mbelinks kudu diilangi…

  • syarat nomer 4 niku meguru boso mboyolalian ki…hikss

   *mpun UAS ki ?*

  • Lho dados mbelinks niku identik kaleh mbojolali to?
   Nek ngaten mbelinks boso kilenipun playboy.

   • engkang wasis bab meniko namung priyayi yu selan ki…

   • Sore sakmeniko langit-e mendung, udhan riwis-riwis wis tumibo, Koyone…wengi iki sepi mamring suasane.
    Opa iki sebab-e Aura dino Senin malem seloso?
    Mbok Menowo Yen Wis Lingsir Wingi Kahanane Malah Suwalike…Regeng ing Padepokan…Biasanae Kyai-ne Ra Tego-nan, Sebab Kyaine Plek koyo Bodronoyo…Seneng Nganglang Jagad Ngowo Bokor Kencono,Nyebar Dongo Tetulak…Lan Sandangan Pangan.

    • Ralat :
     Sonten puniko langitipun mendung, jawah rintik2 sampun dumawah, kados2 ndalu puniko sepi mamring suraosipun.
     Dst.
     Ora pareng ngogrok-ogrok, didukani Ki Pandanalas!

     • Kuko rumiyen dhibisiki Ki Pandan Alas, Oleh ngogrok2 ning srono Alus…mekaten Ki

     • Mesti ngogrok-ogrok blumbang sing akeh sukete!

 16. antri wengi – wengi

  • Ki Mukidi,
   Wengi-wengi antri punapa?

   • antri bdbk ki…

 17. HADIR Lingsir Wengi…Konco Lek-Lek-an…

  • hadir di belakang Panembahan Donoloyo yang sudah ga donlotloyo lagi…
   selamat pagi…
   matur nuwun ki Is atas tips and tricks nya..

 18. Sugeng enjang poro Kadang sedoyo.
  Nderek titip artikel mugi-mugi wonten manfaatipun
  (Sumber kesupen/down load saking internet).

  Rahasia Kekuatan Bawah Sadar
  Sumber Internet
  Manusia memiliki satu pikiran, dengan dua lingkup: pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bedanya, pikiran sadar mampu menalar, membandingkan baik dan buruk, benar dan salah, positif dan negatif. Adapun pikiran bahwa sadar tidak menalar mana yang positif dan mana yang negatif, mana yang benar dan mana yang salah. Dan pikiran bawah sadar, menurut penulis buku ini, Joseph Murphy, memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. ”Dalam pikiran bawah sadar Anda terletak kebijaksanaan tak terbatas, kekuatan tak terbatas, dan persediaan tak terbatas dari segala kebutuhan Anda, yang menunggu dikembangkan dan diungkapkan,” tulis Murphy (hlm 3).

  Antara dua lingkup pikiran tadi memiliki kaitan yang erat. Pikiran sadar memberikan perintah, baik sadar maupun tidak, kepada pikiran bawah sadar. Ketika seseorang berpikir, ”Saya bisa mencapai itu,” berarti pikiran itu perintah kepada pikiran bawah sadar. Begitu pula saat seseorang berpikir, ”Ah, saya tak mungkin bisa,” itu artinya instruksi kepada pikiran bawah sadar untuk melaksanakannya. Dan pada saat instruksi itu datang, pikiran bahwa sadar langsung bekerja tanpa perlu membuktikannya, dan tanpa mengenal waktu, bahkan saat kita sedang tidur pulas.
  Ketika kita berpikir positif, pikiran bawah sadar langsung bereaksi untuk melaksanakan gagasan positif tadi. Murphy memberi contoh, pada saat seseorang memikirkan tentang kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, dan kekayaan, maka pikiran bawah sadar menerima gagasan itu dan bekerja untuk mewujudkannya. Sebaliknya, ketika seseorang berpikir negatif, seperti ketidakberdayaan, ketidakmampuan melakukan sesuatu, maka pikiran bawah sadar pun bekerja mewujudkan ide atau kesan negatif tersebut.
  Karena itu, sifat iri terhadap kebahagiaan seseorang justru akan menghalangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Murphy memberi contoh, saat kita tidak suka orang lain memiliki deposito begitu banyak dalam rekeningnya, sementara kita hanya bisa menabung sedikit demi sedikit, berarti kita telah menempatkan diri kita ke posisi yang sangat negatif; ”karena itu, kekayaan mengalir dari kita, bukan ke kita.” (hlm 119). Untuk menetralisir pikiran negatif itu, Murphy menyarankan agar kita menyatakan langsung kepada diri sendiri bahwa kita mendoakan orang itu agar kekayaannya makin berlimpah.
  Lalu, apa saja tujuan memberdayakan pikiran bawah sadar? Yang paling sederhana adalah untuk mengatasi sugesti rasa takut, cemas, dan sebagainya. Tujuan lain adalah untuk penyembuhan mental, bahkan untuk penyembuhan penyakit fisik. Bagaimana kalau untuk kekayaan? Pikiran bawah sadar bisa dimanfaatkan untuk meraih kekayaan! Bagaimana tekniknya?
  Saat Anda hendak tidur di malam hari, Murphy menyarankan untuk mempraktikkan teknik: mengulangi kata-kata ”kekayaan” dengan tenang, santai dan penuh perasaan. Dalam kaitan ini, sang penulis buku ini menekankan antara lain: Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar harus sepakat untuk menegaskan gagasan dominan tentang kekayaan, bukan kemiskinan.
  Lalu, apa pendapatnya tentang kerja keras untuk memperoleh kekayaan. Murphy berpendapat bahwa mencoba mengumpulkan kekayaan dengan cucuran keringat dan kerja membanting tulang adalah salah satu cara untuk menjadi orang terkaya dalam kubur.
  Teknik lain melatih pikiran bawah sadar adalah memaafkan, yang penting untuk penyembuhan. Jengkel bahkan sampai mengutuk orang lain apalagi memusuhinya bisa menimbulkan berbagai penyakit. Teknik memaafkan yang diuraikan Murphy adalah sebagai berikut: Tenangkan pikiran, bersikap rileks, dan biarkan semua terjadi. Lalu, katakan, ”Saya bebaskan setiap orang dan semua orang yang pernah menyakiti hatiku, dan saya berdoa minta kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan segala berkah hidup bagi setiap orang.”
  Buku yang versi Indonesia diterbitkan oleh Spektrum, Jakarta, 1997, dan dialihbahasakan oleh B. Dicky Soetadi ini patut dibaca oleh siapa saja yang ingin melatih berpikir positif untuk mewujudkan keinginan-keinginan yang baik demi kehidupan yang lebih baik.

  • Terima kasih atas artikel dan tulisannya Ki Honggopati.

   Mudah-mudah dapat dapat diambil manfaatnya bagi sedulur semua.

 19. Maaf nyasar di gandok sebelah#
  Mestinya di sini :

  On 9 Maret 2010 at 10:09 Truno Podang Said:

  Matur nuwun Ki Panembahan, rontal kaping 22 sampun kawulo donoloyo kanti gangsar.
  Mugio sugeng tumrap panjenengan sak garwo putro ingkang tansah pinanggih.
  Truno Podang
  Balas

  • Punopo Sampun Wedaran to Dhe,tiwas Melek sampai subuh rung ono wedaran, jam pinten wedarane?

  • Matur nuwun sanget Ki Truno,

   Mugio do’a restu panjenengan, pikantuk ridho Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, lumeberipun dateng kawulo sakluarga. Kosokwangsulipun panjengengan saklwarga inggih sakmanten ugi, tansah pinaringan widodo rahayu nir ing sambikala, Amin.

  • Nun inggih kuwajibani jalmi panci kedah mekaten, donga-dinonga, bage-binage, taken-tinaken , gujeng-gumujeng, tujuanipun supados gesang puniko paripurno, inggih puniko hablumminallah lan hablumminannas Nuwun sewu menawi lepat anggen kulo nyerat Ki Panembahan.

 20. nempel-nempel ternyata enak juga ya, …
  matur nuwun atas salam tempel-nya.

 21. Nuwun sewu, Ki Panembahan Ismoyo, nyuwun petunjuk, ‘nempel’ipun wonten sisih pundi nggih? matur sembah nuwun.

  • ni ada titik di kiri bawah klik aja

  • Mestine ganti asmo menjadi Ni/Nyi Titik saja, biar titiknya langsung kelihatan.

 22. matur nuwun ki Is…

 23. mBak titik nduwe andheng2 cilik, neng ngisor *****e
  matur nuwun Ki Panembahan.

 24. Matur nuwun Ki Ismoyo.
  Sugeng enjang, mugi kito tansah tinebihno sambekolo.

 25. Matur sembah nuwun dumateng Ki Panembahan Ismoyo, Ki Mukidi, Ki Truno Podang dan Ki Gembleh, atas petunjuk panjenengan sekalian, saya sudah berhasil mengunduh BdBk-22; juga BdBk 23 dan 24.

 26. Wah ngelmunya Nyi Tatik semakin oke semoga dapat berguna untuk membangun Nuswantoro.

 27. Jadi inget di ADBM, kukira monitorku yg kotor, matur nuwun Sederek kabeh


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: