AMMS-1

Iklan

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 15/08/2010 at 23:24  Comments (56)  

The URI to TrackBack this entry is: https://cersilindonesia.wordpress.com/amms-1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

56 KomentarTinggalkan komentar

 1. selamat pagi ki sanak semua
  mumpung gandhok baru saja dibuka, saya tak antri di sini.

  mangga, mangga, …

  • Nderek antri ah… sak wingkingipun Ki Sukasrana.

   Btw, kados pundi Ombilinipun Ki Suka??? sampun dipun ekslorasi ak pol2ipun punapa dereng?

   • dereng ngantos pol ki, grothal-grathul nembe nyobi nguthek-uthek file sam-ipun windows lan nglampahaken program-program windows lumantar masang “wine” langkung rumiyin.

    file manajemenipun sakalangkung sekti, saged kangge resik-resik hd saking sesukeripun (virus) windows.

    nanging nggih menika, … taksih blekak-blekuk ngapalaken prentah manual. ngetik “ascii character” ugi dereng manggih caranipun.

    ngudhuh kitab sakalangkung gancang, antawis kirang saking setengah menit. browsingan klik-byar, postingan klik-plung. kalis saking sambekalaning asongan (pop-up).

    kajawi menika, blockingan depkominfo yektos bablas angine, …

    kagungan alamat lumbung-lumbung paket (repository) dolanan ki ?

    matur nuwun.

    • lho dari tadi kok gak ADA yang
     ngaku, kenapa…..he3x

     yo wes saya tak maju duluan..!!
     hadir nomer “SETUNGGAL”

     • Ki Tmg…tadi dicari Ki Banu lho…beliau bawa2 sandal !..xixixi

     • MATAHARI SENJA …
      Langsung
      Buka Puasa

    • @ki sukasrana,

     langsung cari saja di repository manager, ki… dengan fasilitas search, langsung masukkan kata kunci berkaitan dengan gamenya, misalnya, fussbal, atau racing, nanti langsung muncul pilihan-pilihannya.

 2. Ndherek ngisi daftar hadir, sugeng enjing…

  • sugeng enjing…ndherek ngisi daftar hadir,

   • Ngisi daftar hadir…nderek sugeng enjing…

    • ki Tmg diCARI ki BANUaji…??

     • Lho..kan njenengan sing dicari…monggo kulo ter-ke…xixixi

     • ha3x….ki Banuaji
      pengen ngerti sapa
      yang NGUYU tadi ki,

     • mboten, saestu, lho ki…

      sampun lumrah menawi tasih anom kathah salahe, menawi sampun sepuh kathah lupute… :mrgreen:

 3. Sugeng enjang Ki Ismoyo.
  Selamat pagi Saudaraku Gagakseto.
  Selamat bertemu lagi pada gandok baru.

 4. pengumuman dari Padepokan sebelah :

  diCARI si penulis KOMENT yang lari
  dari kerumunan, pergi tanpa pamit
  bebahu Padepokan…To1

  diCARI jua si misterius yang TERTAWA
  dari belakang kerumunan, menghilang
  tanpa PAMIT satpam gardu DEPAN…To1

  sekian,

  • Kalo ketemu akan dikasih hadiah sandal !
   …siji edang..xixixi

   • ra sah mblayu ki,…tiba’e telik sandi-ne
    mentrik haYU2,

    hikss,
    Uuups, lali isih belom buko-an…!!

 5. enjang poro kadang

  sing penting absen sik, ndak mengko ora keduman,
  glidik neh ah

 6. sugeng siyang kadang GS, nembe mumet kulo ditilar lurahe tindakan kok garapan kathah sanget nggih…

  • ditinggal moco CERSIL kemawon ni,

   1. mumet-e berKURANG…
   2. ganti sakaw-ne datang berTANDANG…

   he3…pilih 1 apa 2, 😀

   • pilih sambang Ni Cika….mumpung ra ono lurah-e….xixixi

    • ha5x….jempol ki,

     kok yo ngerti nek lurahe lungo,
     seminggu meneh baru kembali 😀

   • Ki Lurah kesah dateng Btam, kondur tgl 22, lajeng Ki tumenggung badhe kondur dateng medan tuwin bandung, tindak tgl 4 september, kondur tgl 20. dititipin kelinci tuwin sapi

    • ..O..Gampil Jeng Cika..mangke Kulo kalihan Ki Tmg. YP mbantu ngarit-ke suket…..

     kulo ngarit kangge kelinci..
     Ki Tmg. YP kangge sapi…

     • matur nuwun Ki karto. kulo cobi ngarit piyambak rumiyin, menawi mboten sanggup mangke kulo nabuh kentongan titir kemawon

    • ki Tmg Karto, mbagine tugas
     kok yo PAS….he3x

     sing ngarit-ke kelinci mangke
     diwenehi setitik,
     sing ngarit-no sapi mangke di
     pasrahi gembok sama kuncine,

 7. garapanipun ditinggal sekalian mawon mbakyu

 8. cantrik baru… salam kenal, ciers…. 😀

  • sugeng rawuh ki BANUaji….ki Tmg Karto
   wonten bilik sebelah,

   • lha saya sendiri ADA disebelah-nya
    bilik sebelah…., 😀

    • lha terus, bilik sebelahnya berarti yang di sebelah, ya…

     • ya ki,…sebelah niku bilik-e kadang mentrik,

      sanes bilik cantrik ki,
      mpun kleru njih… 🙂

     • lha yang keliru itu, yang ku mau…

  • salam kenal ki banu..
   cantrik enggal saking pundi???
   😀

   • enggal atuh geura hade…
    ambeh geugeut saban poe…
    saban poe ulah lali…
    titik rintih suci ati…
    🙂

    Sugeng Rawuh Ki Banu,
    dangu mboten ketingal tindakipun…..monggo pinarak.

   • Sugeng dalu Ki Banu, ……… dos pundi wartos Romo, Ibu, dalah kang Garwo, ……… mugia tansah pikantuk keberkahan lan karahayon.
    Kelihatannya sejak bulan Puasa sering lithong di Padopokan, ……… apa karena sedang di darat?

    • sugeng dalu, ki trupod…

     puji sokur kepada Yang Maha Kasih, bahwa semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan, bukankah semuanya indah pada waktunya….

     kalau malang melintang di padepokan, sambil menunggu tengah malam untuk manembah kepada Sang Hyang Agung, sebab menurut bapakana, saat itulah saat terbaik untuk manembah, jangan meminta, tetapi manembah, bersyukur dan menyerahkan seluruh jiwa raga kepada Yang Memilikinya…

     bagaimana kabar ki trupod sekeluarga?

 9. kok dadi sakaw menunggu AMMS-1, kapan badhe dicantolke ????

  • nunggu Centelane-Cantolan terpasang ni…!!

   • Nunggu lurah-e…..hikss

 10. apakah Ki Panembahan juga akan memberikan REMISI ?

 11. Sugeng dalu Ki Ismoyo, kulo mampir sekedhap sakperlu maos komenipun cantrik mentrik. Lajeng nyuwun pamit, sampun ngantuk, mangke wancinipun sahur kedah tangi malih.

 12. dirgayahu republik indonesia

  • Dirgahayu, …… Dirgahayu,
   Dirgahayu Bangsa Indonesiaku!
   Semoga Allah menurunkan kasih dan sayang-Nya kepada Bangsa Indonesia!
   Semoga setelah upacara tumpengan Ultah Kemerdekaan sing kaping LXVI, langka maning :
   1. Tabung Gas njeblug.
   2. Umahe wong cilik kena gusur, nggo gawe taman.
   3. Korban Lapindo uripe kepenak.
   4. Langka maning pejabat sing korupsi
   5. Langka maning terorisme
   Amien, ….. amien, ……muga2 bisa keleksanan.

   • Ingkang nomer 3 kula ralat nggih Ki,
    (soale kan judule langka maninmg:…)

    3. Korban Lapindo uripe pada rekasa.

 13. PRABU Watugunung gelem ngrilakake patine, nanging yen dewa bisa mbatang cangkrimane.
  “Apa cangkriman kita?” pandangune Bathara Guru.
  “Wit dhakah wohe dhikih, wit dhikih wohe dhakah, wit dhakah wohe dhakah, wit dhikih wohe dhikih. Menika menapa, Pukulun?”
  Bathara Guru ora ngerti batangane. Nuli njawil Bathara Narada, “Punapi batanganipun, Kakang Narada?”
  “Olodholo yohok. Ngertos ulun niku mung kewan apa sirahe neng sikil, mripate neng sikil, irunge neng sikil, cangkeme neng sikil. Pokoke kabeh neng sikil.”
  “Puniku batanganipun punapi, Kakang Narada?”
  “Anak pitik kepidak. Menawi cangkriman kados sing diaturaken Watugunung niku, ulun boya ngertos. Babar pisan Wisnu,” ngendikane Bathara Narada.
  Bathara Guru banjur ngendika marang Bathara Wisnu, “Wisnu, batangen cangkrimane Watugunung!”
  “Inggih, sendika. Heh, Watugunung.”
  “Apa, Bathara Wisnu.”
  “Kowe duwe cangkriman wit dhakah wohe dhikih. Dhakah tegese gedhe, dhikih tegese cilik. Wit gedhe wohe cilik iku antarane wit waringin, wite gedhe wohe cilik. Kang kokkarepake, senadyan priyagung luhur yen nurunake wong cilik, supaya diopeni, aja dikiwakake. Kudu diayomi.”
  “Ya.”
  “Wit dhikih wohe dhakah, tegese wite cilik wohe gedhe, iku antarane semangka. Wite cilik wohe gedhe tur bisa andayani lan anyegerake sarira. Sing kokkarepake, wong cilik yen duwe anak dadi wong gedhe, aja gumedhe. Ngrumangsanana mula bukane manungsa. Kabeh manungsa cinipta saka sari pathining bumi. Mula kinodrat ora sampurna. Sayekti kasandhangan pepetenging ati warna papat, yaiku lali, murka, apes, lan rusak. Kang sampurna iku mung Gusti kang nyipta jagad.”
  “Ya.”
  Wah kayane durung tutug. Wit dhakah wohe dhakah, lan wit dhikih wohe dhikih apa ya?

  • Wit nDuren kalih wit Ciplukan.
   Leres napa mBoten Ki TruPod….?

 14. Matur sembah nuwun Ki Ismoyo, kulo mentas kemawon ngundhuh AMMS-1.

  • Ki Arga, dicantolke dimana yach yach??

 15. Kok durung ketemu yo cantholan rontal… mumpung bisa korupsi waktu di tempat cangkulan

  • hikss,…ni Cika esuk2 kok yo ndholek
   cantolan,

   diHal. 3 ni…ada titik diBawah bendera
   monggo dipencet kemawon…he3

   • kalau esuk esuk msh enak korupsi waktu.
    kalau siang sedikit sudah banyak yg antri di depan meja buat minta sangu jalan ke padukuhan sebelah


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: