MEP-04

w

Laman: 1 2 3

Telah Terbit on 28/03/2010 at 08:30  Comments (144)  

144 KomentarTinggalkan komentar

 1. Selamat pagi Ki Sanak semua,

  selamat berlibur di hari Minggu

  …..he he he, kata Ki Rangga, buka dewe, komentari dewe….wis yo ben….embuh ah

  • nderek tetepangan ki Ismoyo…
   nyuwun palilahipun badhe ngenger teng ngriki…

   Sugeng siyang Ni Sindangsari
   Monggo pinarak…..dipun sekecaaken lenggahipun, kados sampun wonten ingkang bade tetepangan…….monggo.

   • Ni Sidangsari ….
    Tepangaken … kulo Ki Demang ….
    Duda sing gguuuaaannnnttteeengggg sak kademangan ….
    Bagaimana dengan L * * * * * n, saya?
    Hikss

    • Ki Demang Widuro, dudo kaping 5.
     Nek Ki Pandanalas, dudo sa’durunge rabi.

   • Nomer loro !!…nderek tepangan Ni Sindang sari..Sugeng enjing Ki Is, sedoyo kadang….

  • Lho puniko mentrik ingkang enggal Ki Panembahan kados ingkang panjenengan ngendikakaken kolo wingi.
   Ya wis ngeneh Ni Sindangsari tek tepungaken karo poro Cantrik lan Mentrik nang Padepokan kiye. Nuwun sewu ya aja kaget lha wong nyong ngomonge madan seru, ya kaya kiye wis sekang kanane. Wingi Ki Panembahan wis ngendika, …….. mengko angger ana mentrik anyar, inyong kon nggawa mubeng2 padepokan, ngenalena karo para Cantrik lan Mentrik se padepokan. Ya wis ngeneh tek jujugena, arep mlaku, nunggang jaran, utawa nunggang dokar?. Mung angger arep kenalan karo Ki Widura kudu nunggang motor mabur, ya wis mengko tlakhiran baen.

   • matur gunging samodra panuwun, ..

    kula kedah ngaturi pripun niki..ki Truno nopo Kakang Truno…

    nyuwun dipun maklumi, kula nembe kemawon kepanggih padepokan puniko….

    • Mbah Truno ugi prayogi, Nyi!

   • Wonten mriki boten mbenten-bentenaken, ingkang sepuh lan ingkng taruno, timbalanipun Ki sedoyo. Kados Ki Donoloyo ingkang sampun sepuh sanget (S-3), kalihan Ki Pandanalas ingkang Masih Agakmuda likuran (MA), timbalanipun ugi Ki.

    • salam kenal Ni Sindang Sari.. sampun kaget menawi mangke poro cantrik mentrik sami rebutan berkenalan..
     xixixi.. tak ndhisiki ki PA sing kenalan…
     oh ya selamat pagi… hadir Ki Is..

     • matur suwun ki Wie..

      ki PA niku engkang pundi tha…
      mpun kula waos komen2, mboten wonten engkang asmo ki PA…

     • Ki PA niku ki Pandan Alas Ni… tapi suka ganti2 asmo..

     • ooooooooo….

      kula kinten sinten…tibae ki pandanalas ta…

      la napa kersa undang2 nek pas ngganthi asma ki?

 2. aku ket mau wis meneng-anteng….lah koq isih diaruh2i..

  nderek seneng tambah mentrik..tambah manekowarno

  • *ssttt…tapi rugi nek dianggurne wae…hikss

   nderek tetepangan Nimas SS

   • matur suwun ki…
    napa taksih mblandong teng kerak alas pandan ki?

    • klurak…nyuwun sewu klenthu..

     (pripun caranipun majang avatar?)

    • ngestoaken…sakniki kulo nembe nunggoni taneman jagung…alas pandane sampun dados perumahan

 3. sak-ke kae gambar neng cover..Nimas Sindang Sari dipolosoro ki Demang Widura…

  mriki mawon Nimas..mesthi penak nderek kulo..dak sediakno omah loji sak mercy-ne

  • ojo percoyo ni SS….hikss.. duko mboten parenk…

  • wah ki pandanalas mesti bar panen jagung iki, sampai menyediakan rumah loji sa mercyne sisan, panen jagungnya bagus ya ki?

  • saestu ki Pandanalas…kulo ket bayi ngidam loji + mercy

 4. Hore…, saya telat lagi.
  Selamat siang Ki Is dan ki sanak semua.

  Sugeng Siang ugi Ki Arema

 5. Kagen Ki TMulyono,

  Nyuwun pangapunten bilih kala wingi panjenengan nyuwun pirsa punapa paket sampun dumugi, wangsulan kula dereng.

  Kalawau watawis jam kaping 09.30 kaleres medal kaliyan anak kula wuragil sakperlu tumbas potlot 2B staedler kangge UN Utama mbenjang, ngiras-ngirus mampir dateng TIKI mbokmenawi kemawon kintunan saking Ki TMulyono sampun dugi/wonten.

  Alhamdulillah, paket sampun wonten TIKI Tanjungpinang lajeng kula pendet mbeta wangsul. Dados paket Tembang Tantangan sampun kula tampi kanthi sae, sanajan dereng kula bikak isinipun.

  Boten namung, hamung ngaturaken gunging panuwun dateng Ki TMulyono, ingkang sampun kanthi rena ing penggalih kersaa kinthu paket rontal TT punika. Matur nuwun.

  • Wah !…sido bakalan gayeng iki …Matur nuwun Ki TMulyono, Ki Ismoyo….Sugeng ndalu !

  • Sami-sami Ki, punika minangka ujud atur panuwun kula dateng ki Ismoyo, Ki Senopati, Ki Arema lan sadaya kadang para cantrik. Matur nuwun.
   Sugeng ndalu.

 6. Belum selesai menikmati hangatnya sinar Matahari Esok Pagi sudah dapat gambaran akan bisa menikmati kidung Tembang Tantangan.
  Wah, suasana di Padhepokan memang indah.

  Matur nuwun Ki Panembahan tuwin Ki TMulyono.

 7. minggu2 koq yo nglangut tenan…
  untunge ono pendadaran mentrik anyar, dadi rodho keslimur…hiks

  yen arep crito, karo sopo…
  yen ora crito, koq malah nelongso..
  oo soyo suwe koq ngene rasane..
  sedino2 koq natoni wae…

  yen ora sambat, wis ra kuwat…
  arep njaluk tulung, bingung lehku nembung…
  tekan suk kapan bisa nandang iki…
  kasmaran kenyo kang kepati2…

  • kasmaran kalih Ni KP, Ni Nareswari nopo kalih mentrik anyaran Ni Sindangsari?

   • pripun njih..kulo niki termasuk lelaki bukan pilihan je…

    sak wontene kemawon…monggo kerso

    • Lha kantun milih tho Ki PA?? Ingkang pundi ingkang dipun kersaaken.

     Ananging kok nini NW dereng ketingal njih??

     • nek kulo sih kerso kemawon..
      lah masalahe niku khan priyiyine mboten ngersaaken…

      pripun niki ki si Tole?

     • Kok talingan kulo radi mbrenginging nggih? Kados2 wonten priyantun ingkang nyebat nami kulo..
      Wonten kerso menopo Nyi Wie…?

 8. Pagi2 Ki Panembahan ngendiko :
  Selamat Pagi Ki Sanak semua…..di hari libur Minggu yang cerah (di tlatah Kepulauan Riau lho).

  Komentar Ki Trupod,
  Nopo sonten meh ndalu meniko taksih cerah Ki Panembahan?
  Mugi2 kanthi swasono ingkang cerah meniko, kondusif kagem medar sabdo Ki Panembahan.

  Hiks…..Ki Truno,
  Punapa Matahari Esok Pagi rontal kaping tiga sampun tuntas anggenipun maos? Waalaaaah……jare seminggu satu jilid wedar dua kali….dan yang sudah berlaku malah satu minggu dua rontal…he he he.

  • hikssss…kiaine mateg aji pengelesan

   ra tedas ogrokan alus-kasar…..

  • Ni Sindangsari puniko lho Ki, …………. ingkang damel gemes, trenyuh, lan ……… ngangeni.

   • Menawi gemes, trenyuh, lan ngangeni.
    Sing dikangeni, mentrik Sindangsari apa lanjutan ceritane Sindangsari….hi hi hi.

    Nggih monggo….. menawi kangen, ananging menawi sakaw, tanggung sendiri…..he he he.

   • Lha benten kok asmonipun Sindangsari kaliyan Sindang Sari Said.
    Matur nuwun Ki Ismoyo.

    • Ki Truno Truno mesaaken ….
     Sindangsari meniko sanes mentrik KI,
     nJenenganipun meniko Cantrik …..
     mBoten percados?

     Monggo diU***i kemawon!

     • saestu ki Wid ?
      blaik iki…

    • Menopo Ki Demang Widura sampun nate M****i?. Jebulipun sinten Ki Demang? Manguri nopo Pangot?

     • hikss…Nyai Wiratapa ki,
      mak-e Sindangsari,

     • Jebule SI LAMAT
      hiks…….

     • Ooooh,…”LAMAT”
      senengane ki Wid

      haha3x….pareng
      duko ra,

 9. Hadir, mampir menjelang subuh
  Salam keselamatan dan kesehatan untuk semua,amien.

 10. matur nuwun ki Is atas pengertiannya terhadap orang yang lagi kangen and sakaw.
  semoga dengan banyak datengnya cantrik mentrik anyaran wedharan lontar semakin lancar.. hehehe..
  Ni SS… mbok temen2 mentriknya podho diajak sowan Ki Panembahan ben pasugatane mbanyu mili…

  hiks……..

  • Hikss…mungkin perlu ditambah juga sama teman2 mentriknya Ki Ni Wie……Sugeng enjing !

  • ki Wie mbok saya dikenalke sama
   mentrik Anyar…..ketingalan je,

 11. Sugeng enjang Ki Is.
  Sugeng enjang Ki Trupod, K PDLS, Ki Widura, Ki Bayu lan poro kadang sedoyo
  Spesial kagen Ni Sindangsari.
  Menawi kulo mboten namung S3 Ni, nanging S3 + l (sampun sepuh sanget tur loyo).

  • kulo S5 : sayekti sampun sangat sepuh sanget sekali…..eh..dadi S6

   • Kulo S7 Ki: Sampun Sepuh Sanget Soyo Suwe Soyo Senewen Sekedik (S8-jebule). Gara-2 Ki Sindangsaji…

    Hiks…

  • Sugeng Enjang Ki Honggo, semangat pagi Ki Pandan, …… nopo saestu ingkang membo Ni SS puniko piyantun kakung ip Ki PA? Nyuwun jlentrehanipun!

   • lha monggo dipun bukteaken…

    soale IP kulo dynamic….nek ip statis berarti kulo nembe ngakses teng warnet….hiksss

    • Ki Truno..menopo kedah dipun sayembaraaken kemawon nggih Ki? sinten ingkang saged medhar sejatosipun Ni Sindang Sari dipun paringi hadiah.. Dalem ndhaftar nomer setunggal..:D

     • kulo njih nderek….
      nderek ugi “ngudani” Ni Nares Wari

    • sek..!!!……..sek ki,…!!!
     peserta dibatasi nopo mboten,

     Oooh,bebas…..gak ada batasan
     saya ikut ki,,,ikut ngu**ni.

 12. Alhamdulillah, esuk2 wis disambut Mata Hari Esok Pagi. Matur nuwun Gusti Allah, ………… eeee ternyata Ki Panembahan juga sudah Gelar Wedaran Rontal MEP, matur nuwun Ki Panembahan, ………………

  • Semangaaat Pagi Ki Truno,
   nunggu siapa ki,…dari tadi kuat
   berdiri sendiri di “Gardu Depan”.

   sugeng enjang Panembahan,….matur
   nuwun.
   selamat pagi poro kadang Gagakseta

   • Hikss….mbok gantian panjenengan Ki, berdiri sendiri……di kamar depan…

    • hiksss….ki Truno ono2 ae
     berdiri kok yo sendiri….

     nopo purikan sama mbok-e ki,
     mesak-ke……. “kasian”

    • mumpung durung dipenthung ki TP
     hiksss, ra pareng duko ki.

 13. Ki Is,
  Menawi bade paring “kenang-kenangan” kelian (NiKi) Sidangsari bbok ya sing loma …… kaods Manguri ..
  Masa namung seprapat jilid ….MEP-4.1
  Kan “saru” tha?
  Monggo dipun raosaken …… menawi kulo oleh-oleh Pizza Karautan …. naging namung sak slice (seprapat) … kulo bakal disawat sepatu ..

  Hiks….., tak delik (ngliyep)rumiyen sak derengi dipenthelengi Ki Ismoyo …..

  KI PA selalu bilang mboten parenk duko

  • xixixi…eling cilikanku…nek tuku lotek sak tum didadhekno loro !

  • he he he…

   Menawi leres mekaten, kula nderek kemawon Ki… Nunut wesss.

   Ugi ngaturake agunging panuwun kagem Nini sindangsari ingkang kerso nggembol rangsum saking Ki Ismoyo. 🙂

 14. ok, tnx

 15. Gandhok pdls-75 durung ana tandha2 bakal tinarbuka, tak sowan Ki Is, nyuwun wejangan “Sastra Jendra..”

 16. Nuwun sewu Ki..gambarku kok huelek pol, kaya glundung pringis, gak ana liyane sing luwih huelek ta?

  • Selamat sianag para kadang, semoga selalu sehat saya menerima pengumaman untuk ngunduh rontal pdls 74 di gandok MEP 04 dan sudah saya unduh. terimakasih. Nah digandok ini saya juga menyampaikan salam kenal untuk Ki/Nyi/Ni ( coret yg tdk perlu ) Sindang Sari, sekalian bertanya samodra panuwun itu letaknya dimana ya .. kok di atlas tdk ada (kata para cantrik mboten pareng duko he 3x). Salaam

 17. Apik-Apik ki….hahahaha lihatnya mesti
  kudu telaten ki, baru muncul kelebihan
  gambare ki Gien.

 18. absen ach…

  • tamune Panembahan sore iki uakeh tenan,

   monggo ki/nyi/ni………Gandok mentrik
   disebelah kiri.

   gandok cantrik ada dibelakang “Pendopo”
   blumbang ada di belakang gandok mentrik,

   • Ki Yudha, kulo sampun Nyi. Terima kasih kalau memang msh ada tempat buat saya walaupun mepet ama Blumbang gak papa dech drpd disuruh pulang

    • Nyi Sarsijem…..njenengan malah dapat gandok depan nyi,dekat sama gandok Panembahan Gagakseta….!!

     • walah kalo deket sama gandok Panembahan gagakseta, tidak bisa pamit nggih

     • tempatnya lebih tenang
      Nyi….ra ono cantrik :

      sliwar-sliwer
      wara-wiri….

     • Cantrik2 memang tidak boleh sliwar sliwer…..tapi boleh ndingkik !

 19. Ki Is / Ki PA, nyuwun tulung Panah sendaren, amargi drg kepanggih meniko bade ngunduh Rontal

  Nyi Cika,
  panjenengan klik kemawon komen Ni Sindang Sari.

  • rontal menopo nyi….Pdls-74 nopo mep-04
   mungkin saya bisa bantu.

   • sampun dikintun langsung dateng fb kulo, maturnuwun Ki

  • Lha…. mangga Nyi, Ki Menggung sampun kersa paring pitedah. Dipun sekecakaken.

   Matur nuwun sanget, titipan kitab sampun dipun tampi kanthi sae.

   Malam2 gerimis, ditemani MEP 4.2, semoga bisa menghangatkan suasana, seperti hangatnya hati dik Pamot.

 20. matur nuwun mep-4-1 nya.
  tetap setia menunggu lanjutannya.

 21. Wah, banyak cantrik anyaran di sini.
  Sayangnya, saya sudah lama mengundurkan diri jadi asisten.
  Dulu, di jaman ADBM saya sering membantu Nyi Seno memberikan latihan tambahan bagi centrik baru, yang kebingungan ngunduh rontal dan cara mendalaminya.
  Apa masih diterima ya, kalau mau daftar dari asisten lagi. he … he … he … he …
  Tapi…, sungkan ah sama Ki YP yang sekarang rajin menuntun cantrik anyaran, baik, Ni, Nyi maupun Ki.

  Sugeng Rawuh Ki Ajar Gurawa,
  monggo pinarak…..dipun sekecaaken.

  • hikss,…..saya nuntun malah kesasar ki,
   jarang2 yang nyampe tujuan.

   sugeng rawuh kembali ki Ajar Gurawa
   sugeng sonten poro kadang Gseta….

  • ..Tempat Ki Ajar gurawa sebagai pelatih cantrik taksih dereng wonten sing ngganti Ki……sebab Ki YP puniko namung menjabat pelatih mentrik….

   • malah bukan pelatih ki….sekedar
    ngancani mentrik2 adus.

    ngancani tok,

 22. Kagem pakurmatan rawuhipun mentrik anyar,
  nggih sampun menawi kangen kaliyan Sindangsari………monggo. Dan sakaw tidak
  ditanggung.

  arep moco kok mung sidji,…khawatir sakaw
  ra diwoco eman-eman.

  ditambahi po-ra-yo…ki ISMOYO mesam-mesem

  diwoco-ora
  diwoco-ora
  diwoco-ora
  diwoco….,

  matur nuwun,

  Ki Tumenggung,
  MEP-4.2 ugi sampun digembol mentrik…..he he he.

  • matur nuwun…pamit nyruput ki,

  • sampun kepanggih.
   matur nuwun.

 23. melu ngisi daftar hadir sekaliyan maturnuwun kagem 4.1 dan 4.2 …
  monggo dilajengaken ki Is …

 24. Untuk menyambut Kongres sepakbola Nasional di Malang 30-31 Maret 2010, tersedia bonus PdLS-75.
  Berikan komen tentang persepakbolaan nasional.

 25. Matur sembah nuwun Ki Ismoyo, rontalipun sampun kulo undhuh. Sugeng dalu….

  • Ki Ismoyo, kulo sampun ngunduh langsung , mumpung Pak Boss taksih wonten Jepun dados saged langsung di waca

 26. Pokok-e rontal MEP-4, direbut lan digemboli para mentrik…..xixixi.

  Ki YuPram sama Ki Katayuda ok melok-2 gembol MEP-4,
  Punopo sampun dados mentriks?

  Suwun Ki Is,
  Suwin Ni Sars …..

  • ki Rangga WIDURA kancanya ki Demang Kepandak,
   dapat salam dari Ni Katayuda…..hahaha hikss

 27. Sugeng enjang Ki Is.
  Sugeng enjang poro kadang sedoyo.
  Matur nuwun sampun tumut ngunduh.

 28. Kulo nuwun.. esuk2 sowan malih sinambi nlesep…

 29. saya kira mep-4-3 dan 4-4 sudah wedar, ternyata belum.
  padahal pdls-75 sudah lho, …

  mboten ngogrok-ogrok lho, …

  nuwun.

  • Selamat siang….

   Ngisi daftar hadir dulu ah.

   MEP 4-3 dan 4-4 belum diwedhar karena belum ada mentrik baru yang hadir ki….. :), jadinya tidak ada yang dititipin. Mekaten Ki Is????

   • betul ki….Panembahan nunggu
    mentrik anyar mlebu Padepokan,

    monggo masuk…….poro kadang
    mentrik rontal mep mpun mateng
    siap2 di”Cantolke”…..monggo2

 30. sugeng enjing sedulur…hadir ki

  • ki sugeng enjing…..hadir sedulur

 31. hadir pas komen ke-100
  1-0-0……1-0-0……

  • Ki Tumenggung, avatar e elek timen to?

   • Leres Ki…koyo undur2…

    • mbok kulo digawekno avatar..sing ngganteng tur enom

     • Avatar-e panjenengan koq kadhos wonten manthur-e …teng ngajeng Ki..hikss

     • njenengan koq saged mawi foto…
      mbok kulo didamelke ki..

     • Ben wonten sing ngenyang..xixixi

     • kulo ndherek di
      gawekke ki,….

      sing guanteeeng,
      mesti sing dhuwe
      ra ganteng.

   • hiksss, ki Anatram kurang telaten
    leh ndhelok…..lha pripun sakniki
    nopo mpun guanteeeeng,

    hahahaha….kok gak berubah yo wis
    ra po2,

    • Avatar kados dinamit he he..

     • Ssstt….ono sing luwih aneh ki,….avatar-e ki Pandan.

      garuk2 rambut,seminggu
      lali keramas…..hahaha

      mblayu

 32. wahhhh..
  banyu miliiii tenan…

  • Sssst…..ki Bejo ra pareng rame2
   mep-04 arep diwedar kuabeeeeh,

   suabar,…rontal digembol mentrik2
   anyar.

   • sssttt..panembahan gek nyecan,..ora parenk ribat-ribut….ganggu konsentrasi

    • sssstt maneh….

     *bisik2 : sindang sari nduwe FB…..aku mau disuggest ro ki Laz*

    • Sssstt…..priyiyine kinyis2
     njih, pantes kemawon “PAMOT” kesengsem……….ki DEMANG
     keblinger,

     ki Karto ngiler2….hahahaha
     ra pareng duko,

    • Derit scan sudah sampai di sini..

     • Listrik byar …pet membuat scanner Ki Ismoyo ceghuken …

      Alon-alon kemawon,
      kulo sampun ora kanten … kok…
      mbantu njih mboten saget!

     • sek…seekk…!!!

      avatar-e ki Widura
      kok pas, iso cocok
      supet kepiting,…

      kiri nyupet,
      kanan nyupet,

      protes avatar kotak
      sebelah mana ki…??

 33. hadir isi absen sekalian ngunduh, matur suwun Ki Is.

 34. Dicari mentrik anyar
  Untuk dititipi nggembol MEP-4-3 dam MEP-4-4.
  Syarat-2 ….
  Ora usah ayu asal kemayu …
  Ora usah kenes asal kementhes …
  Opo maneh ya ……???????????

  • onone sing ayu kemayu
   kenes kementhes…

   sopo coba tebak? hadiahe mep

   • Manguri…..horee betul,

  • Ki Widura , kalo gitu dititip ke Sandra Dewi, terus titip Mbak Nunung Srimulat kaliyan titp Tessy

  • Nek Cantrik, ora enthuk di gembol !
   Nek Metrik, ora enthuk di slempitke dompet…..

   • Ssssttt….ojo do rame, Panembahan
    arep nylempitne rontal.

 35. nuwun sewu ki yp..!!
  mentrik cuma ada 2….
  apa tambah tessy ama yati phesek…hehehe
  biar ada untuk gandoli rontal

  • rontal digembol tes*y……hahahaha mau
   ngunduh bisa2 gelut dulu ki,
   rontal belum tentu dapat….badan abang
   biru kuabeeeh,

 36. sugeng sonten.. matur nuwun ki Is.. samoun ngundhuh rontal…
  hiksss…. avatar baru.. lucu2..

  he he he……rampung sudah rontal MEP yang ke-4.
  Rontal MEP- 5…………???

  • matur nuwun Panembahan,
   pamit ngunduh…..nomer
   “SIDJI”

   • ki ISMOYO bilang….tuntas mep-04
    digembol sama mentrik2 Padepokan,

    Mep-05 siapa takut….hiks-hiksss
    ra pareng duko njih.

    segung sonten ki IS, poro kadang
    Gagakseta.

    • matur nuwun ki…
     sedoyo rontal sampun kawulo undhuh… ndherek nengga MEP 05… xixixi

 37. maturnuwun ki Is kagem 4-3 dan 4-4 ….
  monggo

 38. Matur sembah nuwun Ki Ismoyo.
  Sanadyan kedah muter-muter rontal sampun kawulo kantongi.

  • walaupun pake “jèlungan” lebih dulu, saya juga menyampaikan terima kasih.

 39. Matur sembah nuwun Ki Ismoyo.
  Sinaosa radi mumet anggenipun madosi, mep-4-3 kaliyan mep-4-4 sampun kecepeng sedoyo.
  Sugeng dalu.

 40. Sugeng ndalu….

  Malam dingin sehabis hujan, enaknya nyruput kopi panas sambil menyimak kisah dik Pamot dan SS yang makin ‘panas’ juga…

  Monggoo….

 41. Tangi turu harus muter-muter jogja, eehh Tumapel nggoleki MEP04-3 dan MEP04-4 ….

  Matur Suwun Ki Is,
  Untung listriknya wis waras …… ora byar pet maning…

  Nylempit neng pojokan … moco disit …

 42. Waduh ketiwasan Ki, mboten saget ngranggeh gembolanipun Nyi/Ni “sesotya_pita”

  Ki Honggo,
  monggo…..sampun dipun damel halaman unduh dihalaman 3 gandok MEP-04 bagi yang belum biusa ngunduh atau yang hadir kemudian…..monggo.

 43. matur nuwun ki Is….

 44. malah kecantol “gemes” di hal. 2 ^^
  suwun

 45. waduh…
  ga perlu golek slendang-e para mentrik..
  langsung menclok nang hal.3, langsung ‘tarik mang’…
  😀

 46. tanpo antri n uyel-uyelan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: